Otázka: Vidíš bránu ? Pinkni si na bránu ( gateway )

 

Klikněte na tlačítko Start à Spustit à do dialogového okna napište cmd ( u verze win  95 a 98  musíte napsat command )

 

otevře se Vám černé okno

 

 

Zde napište ipconfig  (u verze win  95 a 98  musíte napsat winipcfg  )

Z následujících řádků lze vyčíst :

 

Konfigurace IP systému Windows 2000

 

Ethernet adaptér Local Area Connection:

 

        Přípona DNS podle připojení . . . :

        Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.200

        Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

        Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.10à Toto je brána ( gateway )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní napište do příkazové řádky :     ping 10.0.0.10

 

 

Příkaz PING na 10.0.0.10 s délkou 32 bajtů:

 

Odpověď od 10.0.0.10: bajty=32 čas=10ms TTL=64

Odpověď od 10.0.0.10: bajty=32 čas<10ms TTL=64

Odpověď od 10.0.0.10: bajty=32 čas=40ms TTL=64

Odpověď od 10.0.0.10: bajty=32 čas=10ms TTL=64

 

Statistika ping pro 10.0.0.10:

Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0

(ztráta 0%)

Přibližná doba od odeslání požadavku do příchodu ozvěny v milisekundách:

Minimum = 0ms, Maximum =  40ms, Průměr =  15ms

 

Tazatele bude zajímat výsledek, zdělte mu zvýrazněné položky :

Odpověď od 10.0.0.10: bajty=32 čas=10ms TTL=64 ( brána je dostupná )

Vypršel časový limit žádosti. ( brána je nedostupná )

 

Pokud napíšete příkaz ve tvaru Ping 10.0.0.10 –t bude se příkaz opakovat to té doby , než zmáčknete CTRL + C

Vypršel časový limit žádosti by se nemělo objevovat příliš často ( max.  1:20 )

 

Zpět